Beschrijving van een weerstation.

 1. Algemeen.
 2. De locatie en de samenstelling.
  • Beschrijving van de locatie.
 3. De samenstelling en montage van het station
  • Een overzicht van het gebruikte materiaal.
  • De montage.
 4. De software
  • Een overzicht van de gebruikte software.
 5. Enkele foto's

1. Algemeen:

Een weerstation is een verzameling instrumenten die het weer kunnen meten. Zo'n weerstation wordt steeds minder handmatig-, maar meestal automatisch uitgelezen. Met een weerstation wordt ook een meteorologisch station zelf bedoeld, dus een locatie waar deze instrumenten worden gebruikt.

Bij het meten van waarden in de weerkunde, wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de Wereld Meteorologische Organisatie (kortweg WMO). Deze organisatie heeft precies vastgelegd hoe er gemeten moet worden. We vinden informatie over de praktische toepassing voor onze regio bij verschillende bronnen.

De beschrijving van weerstation MeteoMoes staat op de pagina 'Het station'

 


hogere pagina

1. De locatie en de samenstelling:

Beschrijving van de locatie.

MeteoMoes tracht de voorschriften van de WMO te benaderen en afwijkingen te omschrijven.

De locatie zien we op twee manieren: de eerste volgens de voorschriften, de tweede volgens de plaats waar echt verbleven wordt. Bij het doornemen van de eisen stellen we vast dat de plaats waar de metingen moeten gebeuren een plaats is waar in de praktijk geen mensen wonen, hoogstens kleine dieren verblijven. We besluiten onze waarnemingen te spreiden.

Ons weerstation zal de weersomstandigheden zo nauwkeurig mogelijk bepalen op de locaties zoals beschreven op de pagina van 'het station'

Beschrijving van de samenstelling. 

De onderdelen waaruit een weerstation vaak bestaat zijn

Het KNMI bijvoorbeeld verricht waarnemingen waaruit de waarden met betrekking tot de volgende weervariabelen kunnen worden vastgesteld: een meetterrein heeft normaal een opp. van 30are

 • Temperatuur( diverse hoogtes boven aard- of zeeoppervlak)
 • Atmosferische druk of luchtdruk
 • Vochtigheid of relatieve vochtigheid, dauwpuntstemperatuur
 • Windsnelheid en -richting
 • Neerslag (hoeveelheid en duur), sneeuwdek
 • Zonnestraling(kortgolvig, UV-a, UV-b, zonneschijnduur
 • Horizontaal zicht
 • Verdamping
 • Bodemvocht, bodemtemperatuur (diverse dieptes)
 • Bovenlucht druk, temperatuur, vochtigheid
 • Bovenlucht wind
 • Weersgesteldheid (huidig weer, voorbije weer)
 • Wolken (typen, soorten, hoogte) en bedekkingsgraad
 • Ozon - Samenstelling atmosfeer
 • Zeewatertemperatuur - Zeegolven en deining (hoogte, richting, periode)
 • Bliksem

hogere pagina

2. De samenstelling en montage van het station MeteoMoes.

Een overzicht van het gebruikte materiaal.

Een volledige beschrijving staat op de pagina van 'het station', we beschrijven hier wat de afwijkingen zijn van de eisen.

1- De temperatuur en vocht. (alle waarnemingen zijn geautomatiseerd)

De omgevingstemperatuur wordt gemeten volgens de voorschriften, behalve de nauwkeurigheid en het ijken waar we ons baseren op het budget en om te ijken vergelijkingen doen met buurtstations. We meten de temperatuur op twee locaties en verschillende manieren. We beschikken over 3 sensoren waarvan één voor grastemperatuur.
MeteoMoes 1: het weerstation dat zo dicht mogelijk de normen van het WMO opvolgt
MeteoMoes 2: dat zo getrouw mogelijk de reële omstandigheden van onze omgeving meet.

2- Luchtdruk. (alle waarnemingen zijn geautomatiseerd)

We beschikken over twee barometers, de luchtdruk wordt binnen gemeten, de hoogte tov de zeespiegel is ingesteld op 4m

3- De wind. (alle waarnemingen zijn geautomatiseerd)

We beschikken over twee windmeters met verschillende opstelling

4- De zon. (alle waarnemingen zijn geautomatiseerd)

We meten de UV-straling, de afgegeven energie en de lichtsterkte (gepland)

5- De neerslag. (alle waarnemingen zijn geautomatiseerd met manuele controle via Hellmann neerslagmeter)

6- Bodemvocht, bodemtemperatuur, bladvocht

Bodemvocht en bodemtemperatuur wordt gemeten op verschillende dieptes en plaatsen.

7- Bliksem

Bliksemdetectie wordt gedaan op twee manieren, lokaal en in samenwerking met Blitzortung.

8- Heel wat afgeleide waarden worden berekend door de software of door de website dmv PHP scripts. Afbeeldingen en grafieken worden op dezelfde mier gemaakt, we gebrijken enkele Java en PHP, geen Flash wat op Apple dikwijls niet weergegeven wordt.


hogere pagina

3. De software

Methode

De gegevens van de sensoren worden ontvangen en opgeslagen op twee plaatsen. Telkens met een interval van 10 minuten. Zowel de console als de Envoy hebben een intern geheugen en back-up batterijen voldoende om 17 dagen onafhankelijk te werken, ook bij stroomuitval. Het volledige station, behalve de bliksemdetectie kan werken op eigen energie.

Een overzicht van de gebruikte software

Er bestaat heel wat uitleessoftware doch na verschillende testen houden we ons aan het origineel programma van Davis. We gebruiken wel WSwin dat de database van Weatherlink kan overnemen zonder met de console verbonden te zijn. Sommige berekende data slaan we op in de MySQL database op de server.

De laatste 17 dagen blijven steeds beschikbaar in de consoles.

Verspreiden van de data

We verspreiden de meetresultaten op twee manieren:
- Door eigen websites; meteomoes.be voornamelijk voor weerstation 1 en onweertjes.be voornamelijk voor weerstation 2
- Via een groot antal externe websites die gegevens van weerstations verzamelen, de links staan op de linkpagina.


hogere pagina

Deze pagina werd voornamelijk opgemaakt als voorbereiding voor de keuze van het materiaal en de opstelling ervan, het is een zeer algemeen overzicht.