Onderhoud en controles website en meetstation.

 1. Onderhoud en controles website.
  • Periodieke taken.
 2. Onderhoud en controles station.
  • Onderhoud van het materiaal.
  • Controleelementen werking website en station.
  • De meetgegevens vergelijken met naburige stations - callibratie.
 3. De Een tabel
  • Taken in tabelvorm met links naar taakomschrijving.
 4. De Errors
  • Mogelijke fouten en oplossingen.

1. Onderhoud en controles website.

Periodieke taken. (onderaan de pagina hebben we onze persoonlijke link naar de onderhoudspagina, met wachtwoord - sorry)

wekelijks:

- In Weatherlink Setup/Internet Settings -> configure Settingd 7 C://Weatherlink/meteomoes/wswin/w2012_**.htm een week verhogen.
- In paginas/tabellen.php een week toevoegen

maandelijks:

- In Weatherlink Setup/Internet Settings -> configure Settings 8 C://Weatherlink/meteomoes/wswin/m2012**.htm een maand vergroten.
- In Weatherlink Setup/Internet Settings -> configure Settings 8 C://Weatherlink/meteomoes/wswin/minmax2012**.htm een maand vergroten.
- In paginas/tabellen.php een maand toevoegen
- We brengen de inhoud van de Weatherlinkdatabase van station 1 & 2 over naar een MySQL database op de server voor de pagina met grafieken.

jaarlijks:

-In Weatherlink Setup/Internet Settings -> configure Settings 8 C://Weatherlink/meteomoes/wswin/y201*.htm een jaar vergroten.
-In Weatherlink Setup/Internet Settings -> configure Settings 8 C://Weatherlink/meteomoes/wswin/minmax201*.htm een jaar vergroten. + minmax201*_1.gif + minmax201*_2.gif+ ddis_f_201*_1.gif + mini_y201*d.gif + windbft_y201*.gif + y2012d.gif + y2012gu.gif + y2012r.gif + y2012st.gif + y2012su.gif + y2012t.gif + y2012uv.gif + y2012w.gif
- In paginas/tabellen.php een jaar toevoegen
- In paginas/include_data.php - $kleurdag voor feestdagen aanpassen.
- In upload/include_sensors.php - $dageninjaar indien schrikkeljaar op 366 zetten.

Programmas:

- Weatherlink updates: op 10 mei 2012 de versie 6.0.0. De updattes zijn te vinden op de site van Davis wordt gebruikt voor Station 1 op de server.
- Weatherlink updates: op 25 februari 2013 de versie 6.0.3 wordt gebruikt voor Station 2 op de server (de twee versies kunnen gelijktijdig draaien).
- WSwin updates: Let op de titelbalk, er komt een melding wanneer een nieuwe update beschikbaar is, op 10 mei 2012 is de versie 2.96.10 of zie de website wetterstation.de

Opmerking: Schakel de automatische update van Windows uit (ook van andere programma's), de updates starten de PC opnieuw op en dit doen we liever manueel tijdens een onderhoud. vb Windows 7: in het configuratiescherm van Windows kiezen we Windows Update - Instellingen wijzigen; kies 'Naar updates zoeken maar laat mij bepalen of ik ze wil installeren'


hogere pagina

2. Onderhoud en controles station.

Onderhoud en controles.

 1. Dagelijks onderhoud.
 2. Maandelijks onderhoud.
  • De regencollector. De schelpjes en de collector schoonmaken. We plannen maandelijks een visuele controle te doen en te reinigen indien nodig.
  • De weerhut: reinigen en controleren of de ventillatie werkt bij zonneschijn.
  • Het gras moet regelmatig geknipt worden en de omgevingsituatie gecontroleerd. Ook rond de bladnatsensor en de bodemthermometers en vochtsensoren.
 3. Jaarlijks onderhoud.
  • De regencollector: Testen van het verwarminselement.
 4. controles.
  • Op de website staan verschillende tijdsmeldingen waarop de meting is uitgevoerd, dit geeft een eerste indicatie of het systeem werkt.
  • Een eenvoudige controle op de betrouwbaarheid van de belangrijkste meetresultaten kunnen we uitlezen via de site AWEKAS of Weather Underground (gegevens geleverd door WSwin om de 5 min) waar bij AWEKAS een 'Data kwaliteitskontrole van station' wordt uitgevoerd met gemiddeld 15 andere stations uit de omgeving. Als voorbeeld de gegevens op 07 agustus 2011 om 9u
   • temperatuur: gemiddeld = 15,3° / Moes = 15,3° (verschil gem -0,46°)
   • luchtdruk: gemiddeld = 1005,7 hPa / Moes = 11005,6 (verschil gem 0,42)
   • windsnelheid: gemiddeld verschil - 2,19 km/h (de motage op 10 m moet nog gebeuren)
   • windsnelheid: gemiddeld verschil + 2,19 km/h (de motage op 10 m is gebeurd)
   • neerslag: hier vergelijken we met onze Hellmann en noteren de resultaten op de neerslagpagina.
   • LuchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid. In juni 2012 kochten we een Wireless Temperature/Humidity Station aan voor de serre. Het werd eerst enkele dagen gemonteerd naast de geventileerde weerhut om de temperatuur en luchtvochtigheid te vergelijken. Op de temperatuur kon geen signifikante afwijking vastgesteld worden, de luchtvochtigheid van het Wireless Temperature/Humidity Station bleek echter 3 - 4% lager te liggen gemeten over een periode van enkele dagen. Ook op AWEKAS was een afwijking en we hebben een correctie van -3% ingevoerd op 4 juli 2012. Vergelijken van de waarden gedurende 2 weken vraagt naar een callibratie van -2%, uitgevoerd op 17/07/2012.
   Of via de site Het weer - Actueel of wetterpage24.de (gegevens geleverd door Weatherlink om de 5 min)

Controle op werking. Er worden heel wat taken uitgevoerd, hieronder enkele controlevariabelen, opgeslagen bij elke cyclus.

Virtual VP is het programma dat de twee weerprogramma's verbindt met de Davis console. De werking van dit programma wordt nagekeken en bij verlies van verbinding gaat het licht na 12min naar oranje na 25min naar rood. (dit licht staat ook op de privé kalender waar het bij werking van Virtual VP transparant is. Zie Errors bij foutmelding. Er is geen upload door Weatherlink wanneer er geen verbinding is. Wordt niet meer gebruikt sinds de update naar Weathrlink 6.0.3 waardoor we twee versies hadden die gelijktijdig kunnen draaien, de ene voor station 1 en de andere voor station 2.
status
WSwin1 werking controleren we via een tijdsvariabel, wanneer deze afwijkt gaat het licht naar rood. Zie Errors bij foutmelding.
We krijgen van WSwin gegevens van de sensoren, ze zijn groen, oranje of rood (zwart indien niet aanwezig): de ontvangstkwaliteit draadloze zenders:
Hoofdzender: 100,00%% / Vochtzender: %
status
Buitensensor
temperatuur
status Vochtsensor status Grondtemperatuur status Bladnat status Bodemvocht status
Barometer status Regen status Wind status UV sensor status Zonnestraling status

Verder hebben we volgende gegevens:
Naam station: Moes 2 / batterijspanning console: 0,00V V
Hoogte: 1 mm, installatie station op: 01/01/1980. Lokatie: Oost-Vlaanderen - 51 04' 28'' Noord en 4 09' 51'' Oost
Alle sensoren gemeten elke 5min door WSwin: 13:31 (wstijd). Weatherlink variabelen upload 5 min: 15:21 (time) (servertijd: 08:45:23 (tijd1)), WSwin bij upload 30min: 13:31 - Weatherlink variabelen upload: 14:11 (tijdupdateWL30) / WSwin bij upload 8 u: 12:00 - Weatherlinkvariabelen upload: 12:02 (tijdupdateWL8u) / cronjob update op de server:cronjobtijd / cronjob4h update op de server:cronjobtijd. (klikken op tijdsindicatie voor eenmalig uitvoeren van de cronjob)
url afgelezen dmv script op de server: http://www.meteomoes.be/ - servertijd: 08:45:23, 23-05-2019


hogere pagina

3. Een tabel.

Wekelijks
Dreamweaver Onderhoud en controles website gedaan
Internet Controle meetresultaten dmv aangrenzende stations (ijkfunctie) gedaan
IJken Visuele controle van windrichting station met industriele windmolens en vergelijken neerslag weekgegevens en inhoud Hellmann regenmeter. gedaan
Visueel Visuele controle van het station Te doen

 

Maandelijks
Dreamweaver Onderhoud en controles website gedaan
Internet Links controleren op linkpagina gedaan
Onderhoud Onderhoud en controles station. gedaan
Visueel Visuele controle van het station Te doen

 

Jaarlijks
Dreamweaver Onderhoud en controles website gedaan
Internet Controle meetresultaten dmv aangrenzende stations (ijkfunctie) gedaan
Onderhoud Onderhoud en controles station. gedaan
Visueel Visuele controle van het station Te doen

hogere pagina

4. Errors.

Virtual VP: Geen verbinding met de Davis Console.
Wanneer de groene pijl niet meer knippert is de verbinding onderbroken. Het licht gaat na 12min naar oranje na 25min naar rood.
VirtualVP status

Oplossing: Aan de console de USB kabel even los koppelen en het programma Virtual VP opnieuw opstarten. Het is ook mogelijk dat de server of de internetwerbinding uitgevallen is, dan gaan alle lichten op rood.

Oorzaak: onbekend

Gevolgen: Er is geen verlies van gegevens wanneer de fout niet langer dan 17 dagen duurt. Alle gegevens op de website en de sites waaraan we meewerken 'blijven hangen'


WSwin1. Indien tijd "" meer dan 5min achter loopt werkt de wswin opdracht niet om de variabelen een waarde toe te kennen. status
WSwin2. Indien tijd "" meer dan 5min achter loopt werkt de wswin opdracht niet om de variabelen een waarde toe te kennen. status

Oplossing: het programma WSwin opnieuw opstarten (WSwin start zichzelf op elke ochtend om 1:30). (Het kan dat menu Bestand/Start opname moet uitgevoerd worden)

Gevolgen: De meeste variabelen op de site komen van WSwin, ze 'blijven hangen'. Geen update naar AWEKAS en Wunderground, geen update van de grafieken. Weatherlinkvariabelen en grafieken blijven werken


Weatherlink. Indien tijd "15:21" meer dan 5min achter loopt werkt de Weatherlink opdracht niet om de variabelen een waarde toe te kennen. status

Oorzaak: VirtualVP geeft de data niet door, zie hierboven.

Oplossing: het programma opnieuw opstarten


Opmerking: vanwege de vertragingen op de server tussen 0u en 1u kunnen de alarmprocedures hier in werking treden, dit mag genegeerd worden. (WSwin start de dagelijkse upload na 0:20)


UV sensor. Wanneer de sensor uitvalt (geen verbinding met het station buiten of defect) dan geeft de variabel van Weatherlink: $uv0 = "<!--uv-->" als waarde $uv0 = "---"

Op de privé kalender komt 'geel licht', hiernaast rood, op de UV meter staat de naald op 0 en is rood doorkruist.

Zonnestraling. Wanneer de sensor uitvalt (geen verbinding met het station buiten of defect) dan geeft de variabel van Weatherlink: $zonneschijn0 = "<!--solarRad-->" als waarde $zonneschijn0 = "---"

Op de privé kalender komt 'geel licht', hiernaast rood, op de Zonnestralingsmeter staat de naald op 0 en is rood doorkruist. Opmerking: ook wanneer de verbinding hersteld is blijft de foutmelding tot een eerste zonneschijn de sensor actief maakt. De herstelling is gemakkelijker gedurende zonneschijn.

Vochtsensor. Wanneer de sensor uitvalt (geen verbinding met het station buiten of defect) dan geeft de variabel van Weatherlink: $vochtgraad = "<!--outsideHumidity-->" als waarde $vochtgraad = "---"

Op de privé kalender komt 'geel licht', hiernaast rood, op de Luchtvochtmeter staat de naald op 0 en is rood doorkruist.

Buitentemperatuursensor. Wanneer de sensor uitvalt (geen verbinding met het station buiten of defect) dan geeft de variabel van Weatherlink: $buitentemp = "<!--outsideTemp-->" als waarde $buitentemp = "---"

Op de privé kalender komt 'geel licht', hiernaast rood, op de Buitentemperatuur staat de thermometer op oranje en is rood doorkruist.

Windsensor. Wanneer de sensor uitvalt (geen verbinding met het station buiten of defect) dan geeft de variabel van Weatherlink: $windhoog1m = "<!--windHigh1-->" als waarde $windhoog1m = "---" / ook wanneer Window Bulletin niet open is in WL / hersteld zich na 1min

Op de privé kalender komt 'geel licht', hiernaast rood, op de Windpagina staan de gegevens om XX & XXX

Neerslagsensor: Het systeem geeft geen melding wanneer de neerslagmeting uitvalt!. De fout kan liggen aan de meting of het doorgeven van de pulsen, er moet dus regelmatig een vergelijking gemaakt worden met de neerslag in de Hellmann collector. Het regenscherm dat verschijnt op elke pagina kan ook op een fout duiden wanneer het ontbreekt na meer dan 10min neerslag. De schelpjes kunnen vastzitten (spinnen) of een andere mechanische fout.

status

 

status

 

 

 

status

 

status

 

 

status


hogere pagina