Op deze pagina verklaring over de interpretatie van de cijfers afgeleverd door onze sensoren. Ze worden omgezet in variabelen door Weatherlink en WSwin waarbij WSwin heel wat werk voor ons doet. Beide programma's leveren ook een groot aantal afbeeldingen. De meeste afbeeldingen gaan we echter zelf maken.

Op verschillende pagina's voegen we grafieken in die we zelf maken, zie de pagina graphmaken.php


Luchtdichtheid ρ (Griekse rho) in Kg/m³

De luchtdichtheid is de massa per volume eenheid van de aardatmosfeer en is een nuttig gegeven in de windindustrie of zelfs bij het afstellen van benzine motoren (bij een verandering van 5% luchtdichtheid verandert het percentage zuurstof in de lucht zodanig dat het benzineverbruik ook merkbaar verandert). Luchtdichtheid neemt af met de hoogte of bij lagere luchtdruk, ook de vochtigheidsgraad en luchttemperatuur hebben invloed.

De luchtdichtheid bij een temperatuur van 15°C op zeespiegel niveau wordt in de windindustrie als standaardwaarde gebruikt en heeft een waarde van ongeveer 1,22521 kg/m³. Benaderende formule: Luchtdichtheid = 3,7484836.10-3*luchtdruk.105/temperatuur+273

Het weerstation maakt automatisch de berekening van de luchtdichtheid en maakt gebruik van een formule welke volgende gegevens in rekening brengt: De absolute luchtdruk, de temperatuur, de relatieve vochtigheid.

De luchtdichtheid wordt gegeven op de pagina: de luchtgesteldheid


hogere pagina

Luchtdruk

De trent geeft de variatie om de 15 minuten, er zijn vijf mogelijkheden:

 • snel stijgend - Rising Rapidly (de druk is met meer dan 0.06" gestegen)
 • langzaam stijgend - Rising Slowly (de druk is tussen 0.02" 0.06" gestegen)
 • stabiel - Steady (de druk is met minder dan 0.02" veranderd)
 • langzaam dalend - Falling Slowly (de druk is tussen 0.02" en 0.06" gedaald)
 • snel dalend - Falling Rapidly (de druk is met meer dan 0.06" gedaald)


 • hogere pagina

  Windkracht

  Onderstaande tabel geeft voor elke windsnelheid de windkracht weer in Watt over 1m², dit bij een luchtdichtheid van 1.225 kg/m³ (corresponderend met droge lucht op zeeniveau en een temperatuur van 15°C).

  m/s - km/h W/m² m/s - km/h W/m² m/s - km/h W/m²
  0 - 0 0 8 - 28,8 314 16 - 57,6 2509
  1- 3,6 1 9 - 32,4 447 17 - 61,2 3009
  2 - 7,2 5 10 - 36 613 18 - 64,8 3572
  3 - 10,8 17 11 - 39,6 815 19 - 68,4 4201
  4- 14,4 39 12 - 43,2 1058 20 - 72 1900
  5 - 18 77 13 - 46,8 1346 21- 75,6 5672
  6 - 21,6 132 14 - 50,4 1681 22 - 79,2 6522
  7 - 25,2 210 15 - 54 2067 23 - 82,8 7452

  Windrun

  Is een berekende waarde voor 'het vermogen' van de wind, of 'de hoeveelheid' wind die langsgekomen gedurende een bepaalde tijd uitgedrukt in 'kilometers wind'.

  Is bijvoorbeeld van belang voor windmolens, het berekenen van de evapotranspiratie en de hoogte van de golven op grote wateroppervlakten. Weatherlink maakt de berekening van de windrun door de gemiddelde windsnelheid te vermenigvuldigen met de tijd van de periode waarop deze berekend is (10 min). Een voorbeeld:
  13.9km/h gemiddelde wind in 10min
  Opgeslagen interval 10min
  windrun = 13.9km/h x (1/6)h = 2,32 km wind

  Weatherlink slaat de resultaten op in een database die we kunnen exporteren per dag- maand- of jaar en omzetten naar een excel bestand. Grafieken op de pagina Wind


  hogere pagina

  Grondvocht in cB

  We meten de vochtigheid van de grond SMP met twee grondvochtsensoren (merk Watermark) met een meetbereik van 0-200 cB of 0-200 kPa, resolutie 1 cB en meetinterval van 90sec. Ze zijn opgebouwd met twee concentrische electroden met ertussen een referentiemateriaal en errond een stevig metalen rooster en een plastik omhulsel. De sensor heeft een electrische weerstand uitgedrukt in. Men gebruikt een formule om deze waarde om te zetten in kPa, ze houdt rekening met de temperatuur van de grond op het ogenblik van de meting.

  We plaatsen dus ook twee probes op dezelfde diepte en meten de temperatuur: Ts.

  De formule: SMP = (4.093+(3.213*kΩ))/(1-(0.009733*kΩ)-(0.01205*Ts))

  In de paktijk meten we waarden tussen 0 en 40 waarbij 0 heel vochtig (verzadiging) is en 40 droog.

   


  hogere pagina

  Regenmeters in l/m²

  De neerslagvariabelen zijn de volgende: (we gebruiken de variabelen van Weatherlink omdat de decimalen door een punt gescheiden zijn wat berekeningen mogelijk maakt, de variabelen van WSwin zijn beter geschikt voor weergave op het scherm omdat ze daar met een komma weergegeven worden)
  $regenvalpunt = "<!--dailyRain-->"; voor de eerste regenmeter (hoeveelheid regen gedurende de laatste 24u)
  $regenbuipunt = "<!--stormRain-->"; voor de tweede meter (hoeveelheid regen van de laatste bui)

  Om een realistisch beeld te geven maken we een afbeelding van een trechter waarbij "het glas" doorzichtig is. De achtergrond van de cel maken we aan de hand van een php-afbeelding (in regenniveau.php) waarbij het onderste deel blauw is en in verhouding staat tot de neerslag. we gebruiken een logaritmische schaal wat te verantwoorden is door de trechtervorm en de mogelijkheid biedt om kleine hoeveelheden meteen duidelijk weer te geven en toch tot meer dan 20l/m² te kunnen weergeven.

  We passen volgende formule toe:
  $var = 10*$regenvalpunt;
  $varlog = round(50*log10($var)) + 15;

  Het weerstation geeft een waarde die overeenstemt met het aantal l/m², we zetten deze waarde om naar pixels. Onze schaalindeling is zo getekend dat 100px overeen komt met 1 tot 10l. De hoogte van de afsluitkurk in onze maatbeker is 15px, vandaar de correctie. Neem als voorbeeld 10liter dan is $var = 100 en log10(100) = 2 wat dus 115px geeft. Alles na de komma halen we weg. We tekenen een blauwe lijn met dikte $varlog op een hoogte van $varlog/2 en slaan de afbeeldingen.

  Er zijn zoveel regengegevens dat we in regenniveau.php nog twee afbeeldingen maken met de gegevens uit WSwin en beschikbaar stellen in een rollover bij een muisbeweging over de twee trechters.

   


  hogere pagina

  Wolkhoogte

  We krijgen de wolkhoogte berekend van het weerstation, ze wordt visueel gemaakt aan de hand van 17 doorzichtige afbeelding die op een logaritmische schaal de hoogte tussen 100m en 5000m geven (wolkhoogte100.png enz) en rechts bovenop de afbeelding met het buitenzicht (buiten0.jpg enz) komt.

  De wolkhoogte kan ook zelf berekend worden: wolkhoogte = 125 x (t - tdp) waarin t de buitentemperatuur en tdp het dauwpunt is.


  hogere pagina

  Huidig Weertype

  We doen een poging om het huidig weertype automatisch zo getrouw mogelijk weer te geven, waarschijnlijk is dit een werk van minstens één jaar omdat we rekening gaan houden met heel wat factoren die vrij onvoorspelbaar zijn. Het lijkt nuttig om twee lijstjes te maken. Eén voor de gegevens verkregen van het station, en één voor de weertypes. De weertypes worden visueel gemaakt aan de hand van twee doorzichtige afbeeldingen (weertype00.png enz onderaan, maantje+100.png enz of maantje-1.jpg enz bovenaan) die bovenop de afbeelding met het buitenzicht (buiten0.jpg enz) komen.