Een 'kort' praatje over bliksem, onze detectie en ons waarschuwingssysteem:

 1. Wat is bliksem
 2. De SkyScan P5
 3. Blitzortung.org
  1. EM-406A GPS ontvanger
  2. Controller board
  3. VLF versterker
  4. Data uploaden
  5. MyBlitzortung

1. Wat is bliksem

Bliksem is een elektrische ontlading in de atmosfeer. Het is het hoofdverschijnsel van onweer en het heeft donder als bijverschijnsel.
Bliksem is het gevolg van de opbouw van tegengestelde elektrische ladingen in een Cumulonimbuswolk.

Niet altijd is er bij bliksem een vonk (bliksemschicht) zichtbaar. Ziet men alleen de wolken oplichten, dan spreekt men van weerlicht.

Bliksem is gevaarlijk. Het is dan ook raadzaam om bescherming te zoeken, zeker wanneer het onweer dichtbij is en de tijd tussen bliksem en donder minder dan 10 seconden bedraagt (ongeveer 3 km). Een onweer kan zich verplaatsen met een snelheid van 40 km/h of meer

Bliksem

Door verdamping ontstaan er wolken. Hoe bliksem ontstaat is nog niet duidelijk, ijskristallen binnen een wolk zouden de hoofdoorzaak vormen tot het ontstaan van verschil in lading.
Ontstaan bliksemIn de meeste gevallen zullen de negatief geladen wolken zich onderaan bevinden waardoor ze de negatieve electronen in de aarde afstoten die positief geladen wordt (kan uitzonderlijk ook omgekeerd voortkomen). Door verschil in ladingen in de wolken ontstaan vonken wat ionisatie geeft en de geleidbaarheid van de lucht neemt toe, hierdoor kan een kanaal ontstaan wat een kettingreactie van vonken en ionisatie teweeg brengt, er ontstaan zelfs vertakkingen. De veldsterkte (volt per meter hoogteverschil) boven de grond loopt enorm op. Wanneer dit kanaal contact maakt met de aarde is er een soort kortsluiting ontstaan. Men noemt dit de hoofdontlading. Dit verschijnsel, dat met hevig oplichten gepaard gaat, verplaatst zich met ca. 100.000 tot 150.000 km/s van de aarde naar de wolk. De binnenkant van de bliksem is heter dan de oppervlakte van de zon.
De meeste ontladingen vinden plaats binnen één wolk, tussen wolken onderling, of tussen een wolk en de lucht (als er voldoende lading in de lucht zit). Slechts één op de vier ontladingen bereikt de grond.
Een bliksemontlading die van de bovenkant van de wolk helemaal naar de negatief geladen aarde buiten het gebied van de wolk beweegt, noemt men een positieve ontlading.

De temperatuur in het bliksemkanaal ligt boven de 22000° Celsius. De lucht langs dit kanaalEen wolk-grondontlading bij de Grand Canyon in Arizona (Verenigde Staten). wordt dus enorm verhit, waardoor ze uitzet en vervolgens weer snel terugklapt. Dit is de oorzaak van de geluidsgolven die wij donder noemen. Om te bepalen hoe ver de bliksem verwijderd is, kan men het aantal seconden tellen tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder. Dit aantal gedeeld door drie is ongeveer de afstand in kilometers. Elke drie seconden betekent namelijk een afstand van ongeveer één kilometer, omdat het geluid met een snelheid van 343 meter per seconde gaat en het licht je (bijna) meteen bereikt. 

Benjamin FranklinBenjamin Franklin (1706-1790), een Amerikaans schrijver, diplomaat, onderzoeker en uitvinder, is vooral bekend door de experimenten waarmee hij liet zien dat bliksem een elektrische ontlading is. In 1752 liet hij tijdens een onweer aan een metalen draad een vlieger op. Onderaan de draad bevond zich een sleutel, die onder stroom kwam te staan toen de bliksem op de vlieger sloeg. Het was een wonder dat Franklin het experiment overleefde. Enkele jaren eerder had Franklin bedacht dat een lange, dunne, metalen staaf die op een dak stond en was verbonden met een draad die buiten het gebouw in grond verdween, de elektriciteit van de bliksem veilig naar de aarde zou kunnen leiden. Deze uitvinding, die in 1753 werd gepresenteerd en bliksemafleider werd genoemd, werd al snel een standaardvoorziening op gebouwen in de Verenigde Staten en Europa

Het weerstation tracht dit iets beter te doen, de SkyScan P5 detecteerd bliksem binnen een straal van 60 km terwijl Blitzortung.org heel Europa bedekt.

Een bliksem inslag genereerd een radio signaal in een breed frekwentiespectrum. Bij wolk-grond bliksem heeft men de sterkste signalen in de VLF-band (very low frequency, tussen 3 kHz en 30 kHz). Het voordeel van deze band is dat de signalen dragen over duizende kilometers door de reflectie op aarde en ionesfeer. Over het algemeen genereert bliksem korte pulsen. De opgewekte stroom genereerd een parallel elektrisch veld en een overeenkomstog magnetisch veld loodrecht hierop.

Nieuws
hogere pagina

2. De SkyScan P5

SkyScan P5De SkyScan P5 is een robuust en draagbaar professioneel bliksemdeteciesysteem. Zodra er bliksem wordt gedetecteerd binnen een straal van zo'n 60 km, wordt dit via een alarmtoon kenbaar gemaakt & vier LED's lichte 3 sec op.

Daarnaast is het apparaat voorzien van een systeem om weer te gegeven op welke afstand de bui zich bevindt. De LED die met de afstand overeenkomt blijft vervolgens 25 sec branden. Hierdoor kan men zien in welke richting de bui zich verplaatst.

De software van de SkyScan is ook uitgerust met een systeem om bliksem en hevige storm te detecteren. Wanneer dit patroon herkent wordt zal de LED 'Hevige Storm' oplichten met een speciale bieptoon van 15 sec.

Normaal wordt wolk-grond bliksem gedetecteerd, wolk-wolk bliksem kan gedetecteerd worden doch meestal niet.

De SkyScan moet verticaal en stabiel opgesteld worden om betrouwbare metingen te geven.

We plannen om het alarm te koppelen aan de PC voor locale waarschuwingen.

Werking: De werking is vrij eenvoudig, de belangrijkste punten hieronder.

Het toestel kan werken met twee 9V batterijen (autonomie 50h), op netstroom of beide. Bij het initialiseren gaat het toestel gedurende 60sec na of er radiostoringen zijn in de omgeving. Wanneer signalen ontvangen worden die niet afkomstig zijn van bliksem zullen alle LED's knipperen en hoort men een bieptoon. Het toestel moet uitgeschakeld worden en terug aangezet op een andere locatie.

ON/OFF: zet het toestel aan, wanneer de testprocedure voorbij is gaat de LED knipperen. (afb 1)

TONE: moet na inschakelen gebruikt worden!
- Druk één maal op de toets, de LED gaat knipperen en het akoestisch alarm is ingeschakeld. (afb 3&4)
- Terug drukken op de toets schakelt het alarm uit en de LED dooft.

BATTERY SAVE:
- Wanneer na inschakelen geen verdere toets ingedrukt wordt zal het toestel zichzelf uitschakelen indien er geen activiteit is gedurende vijf uur. (zowel op stroom als op batterij) (afb 1,3&8)
- Wanneer de externe voeding is aangebracht drukt men twee maal op de toets, de ON/OFF LED blijft aan en het toestel blijft continu aan. (afb 2,4,6&7)
- Wanneer het toestel op batterij werkt drukt men één maal op de toets, de LED gaat knipperen, alle andere LED's doven en het toestel geeft de alarmen met een korte bieptoon (ook wanneer het ervoor was uitgeschakeld). (afb 5)
- Wanneer men opnieuw op de toets drukt gaat de ON/OFF LED knipperen en het zal zichzelf uitschakelen indien er geen activiteit is gedurende vijf uur. (afb 1,3&8)
- Wanneer men twee maal op de toets drukt zal de ON/OFF LED en het toestel continu aan blijven. (afb 2,4,6&7)

RANGE SELECT:
- Selecteer de afstand waarop akoestisch alarm moet gegeven worden.

Kort: Druk ON/OFF - afb 1 - druk TONE - afb 3 - druk 2 x kort BATTERY SAVE - afb 4 - (met externe voeding)

 

On Aan On Tone On On Tone Battery Save Bliksem Storm Battery Low
Afb 1 Afb 2 Afb 3 Afb 4 Afb 5 Afb 6 Afb 7 Afb 8

 

Nieuws
hogere pagina

3. Blitzortung.org

Blitzortung.org is een lage kost bliksemdetectie netwerk voor de locatie van electromagnetische ontladingen in de atmosfeer gebaseerd op de Tijd van Aankomst (Time Of Arrival TOA) en de Tijd van Groepsaankomst (time of group arrival TOGA) methode. Het bestaat uit verschillende stations met ontvangers (onderlinge afstand tussen 50 km en 250 km) en één centrale processing server. De stations zenden de data elke minuut via het internet naar de server. Elk datasegment bevat de exacte tijd van aankomst van de bliksemontladingsimpuls ("sferic") en de exacte geografische positie van het station (uitlezing met GPS). Met de informatie van zoveel mogelijk stations wordt de positie van de ontlading berekend. Markant is dat het niet nodig is om bliksem in de directe omgeving te detecteren, die worden berekend door verder afgelegen stations.

Blitzortung.org is een vereniging van vrijwilligers er is geen voorwaarde tot lidmaatschap, er zijn geen fianciële bijdragen en geen contracten. Het is dan ook verboden voor elk commercieel gebruik! Alle leden hebben toegang tot de data op de server doch enkel voor eigen toepassingen.

MeteoMoes werkt mee aan dit netwerk, we zijn gestart op 9 mei 2012 met de studie en bouw (bestelling onderdelen 15 mei, aankomst 23 mei), de eerste data werd verzonden op 27 mei naar MyBlitzortung en vanaf 9 juni bijgehouden in een database. De onderdelen krijgen ook een vaste montage, we beoordelen de montagen na enkele weken werking.

De bliksemactiviteit van de laatste twee uren wordt door Blitzortung.org verzameld, ververst om de minuut en weergegeven op een kaart.

De benodigde hardware per station bestaat uit een Ferriet- of loopantenne (we kiezen voor een Ferrietantenne), een VLF versterker, het controller board, een GPS ontvanger voor het 1PPS (1 puls per seconde) signaal en een PC met continue aansluiting aan het Internet. De PCBs, de A/D-converter, en de geprogrammeerde micro-controller zijn beschikbaar bij Blitzortung.org.

EM-406AWe kiezen voor de controller board PCB 6 Version 8usb met GPS ontvanger Navilock EM-406A GPS PPS Engine modules (afbeelding rechts).

1. EM-406A GPS ontvanger met SiRF starIII high performance GPS Chip Set is een heel gevoelige ontvanger. De specificaties:
Chipset: SiRF StarIII
Frequency L1: 1575.42 MHz
C/A code: 1.023 MHz chip rate
Kanalen: 20 kanalen all-in-view tracking
Gevoeligheid: -159 dBm
Nauwkeurigheid positie: 10 meter, 2D RMS & 5 meter, 2D RMS, WAAS enabled
GPSVelocity: 0.1 m/s
Tijd: 1us synchronized to GPS time
Datum: Default WGS-84
Acquisition Time: Reacquisition 0.1 sec. / Hot start 1 sec / Warm start 38 sec / Cold start 42 sec, gemiddeld
Voeding: Main power input 4.5V ~ 6.5V DC input / 44mA
Protocol: Electrical level TTL level, Output voltage level: 0V ~ 2.85V / RS-232 level
Baud rate: 4,800 bps
GPSOutput message: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
Afmetingen: 30mm*30mm*10.5mm
Werkings temperatuur: -40°C tot +85°C

Alle specs en protocols in één file: pdf

2. Controller board PCB 6 Version 8 usb (Version 8 * 1/2012)

Op de website vindt men een volledige beschrijving voor de bouw van de controller.

Controller board PCB 6Het hart van de controller is een Atmel 8-bit AVR micro controller ATmega644 met twee gescheiden 10-bit analog-to-digital converters AD7813 die aan hoge snelheid werken, ze laten sampling toe van 400.000 deeltjes per seconde. Een quad comparator LM339 zorgt voor de analoog naar digitaal omzetting zodra de ingangsspanning boven de 0,417V komt. Praktisch gebruiken we een 8bit omzetting. Op de print staat een 20 MHz X-tal maar we gebruiken 19.660800 MHz om de baud rate error te beperken.

De micro-controller doet het volgende: een interne timer is geïnitialiseerd om te werken met de klokfrekwentie/8 en is getriggerd met de opgaande flank van het 1puls/per/sec signaal van de GPS. Tussen twee 1PPS liggen ongeveer 2500000 eenheden, één eenheid komt overeen met 400 ns. Zodra de ingangsspanning boven de 0,417V komt zal de controller de teller uitlezen en de analoog-naar-digitaal omzetting starten. De controller neemt 128 samples van elke AD converter wat evereen komt met een sample van ongeveer 360µs. Gelijktijdig leest de controller de GPRMC en GPGGA data van de GPS ontvanger en slaat de tijd, de geografische positie, de hoogte en het aantal ontvangen satellieten op. Voor elke seconde en elke opname wordt de data vrij gegeven.
De voeding is 12V (max. 15V, min 10V), ze wordt via de VLF print afgetakt door de CAT-kabel of apart via de voorziene plug. Een µ78S05 zet de spanning om naar 5V. Verbruik ongeveer 10mA

De verbinding van de controller met de PC gaat over een USB bus afkomstig van de FT232R USB UART.

FT232R USB UARTDe aansluiting van de GPS ontvanger EM-406A van Navilock: we gebruiken een afgeschermde CAT kabel
Pin1 = GND -> wit
Pin2 = +5V -> oranje
Pin3 = serial input TTL -> wit
Pin4 = serial output TTL -> blauw
Pin5 = GND -> afscherming
Pin6 = 1PPS -> groen
De GPS wordt in een behuizing gemonteerd, we boren een opening en plaatsen een doorschijnende plexi, de GPS heeft een groene LED die zo zichtbaar is.
Zodra de Controller board onder spanning komt gaat de rode LED aan, de drie LED's gaan de vier maal knipperen, de groene LED knippert verder wanneer GPRMC data aanwezig is tot er satellieten ontvangen worden (GPRMC data sentence bevat status "A" en niet meer status "V"), de groene LED gaat continu branden en de blauwe LED knippert met 1 seconde interval, het 1PPS signaal is aanwezig. De gele LED zal pas knipperen wanneer signaal met bliksem van de VLF versterker binnen komt. (Kan ook knipperen door storingen van electramagnetische bron - mototren - relais - spaar- & TLlampen enz)

We maken een recht op recht CAT kabel en verbinden de twee printen met de voeding op de VLF versterker. De voeding is een 12V adaptor van een buiten gebruik modem en kan aangesloten worden op één van de twee printen. Het totale verbruik is kleiner dan 0,2W

3. VLF versterker

VLF versterker BlitzortungDe versterker is opgebouwd rond twee operationele versterkers (AD8055A). Een Op-Amp heeft een hoge ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedantie, de versterking heeft een typische waarde van 100.000.
Er is voorzien in een filter die we instellen op 17 kHz (de zes groene brugjes F1,2,3 A&B aanwezig) voor ferrietantennes.
Ook de versterking is instelbaar. De versterking van de eerste Op-Amp is ongeveer 48, de tweede is instelbaar in 16 stappen (11 tot 170) met de vier GAIN jumpers, ze schakelen vier weerstanden al dan niet parallel. We nemen initieel een versterking van 70, jumper 2,3 & 4 aanwezig.
De ingang heeft drie jumpers I1,2&3, ze worden geplaatst afhankelijk van het type antenne.
De voeding is 12V (max. 15V, min 6V), ze wordt gefilterd tegen rimpelspanning door twee pi-filters. Verbruik ongeveer 3mA
De versterker is zo gebouwd dat er geen verstragende elementen voorkomen - geen condensatoren of spoelen, de uitgangsspanning ligt tussen -2,5 Volt en +2,5 Volt.
Opmerking: de negatieve voeding nooit aarden.
De print heeft drie ingangen per versterker, A1 = +, A2 = - & A3 = gnd
Als antenne gebruiken we twee ferrietsantennes geleverd door Blitzortung.org (afkomstig van http://www.sfericsempfang.de/), de aansluiting gebeurd door de twee draden te solderen, in één draad zit een knoop, deze aan de positieve ingang, de andere aan de negatieve. De antennes moeten haaks-horizontaal opgesteld worden, de richting heeft geen belang. Horizontaal omdat wolk-grondbliksem horizontale electromagnetische golven opwekt.
Zodra de print gemonteerd is doen we een eerste test, bij het aansluiten van een koptelefoon horen we biep-fluit... nog geen gekraak, er is geen onweer in de buurt.

4. Data uploaden

Dit wordt gedaan door een tracker program, het leest en verwerkt de data van het controller board en zendt het resultaat naar de server van Blitzortung.
Baudrate: Op de controller board plaatsen we de jumpers 1&2 van JP4 voor werking in 4800 Baud voor de GPS en jumpers 3&4 op 115200 Baud voor de USB verbinding. Bij het aansluiten van de USB kabel start de pc met het installeren van de FT232R USB UART, de USB serial converter wordt herkent. Via Control panel openen we System/System Properties/Device Manager, hier Ports selecteren waar we de USB Serial Port kunnen selecteren, op onze PC COM4 (servers met windows 2003) of COM9 op een laptop met windows 7. Dubbel klikken en de baudrate op 115200 zetten. Opslaan en de computer heropstarten.
We vragen onze logingegevens bij Blitzortung en downloaden serial_trackerV6.zip - uitpakken, een link naar de Desktop en we kunnen het programma starten.
Eerst kiezen we in menu RS232 de juiste COM poort (COM4 of 9) en de board speed 115200 Baud, vervolgens in menu GPS voor EM-406A en GPS speed 4800 Baud en klikken Init GPS.
In Program/Setting vullen we het de logingegevens in en kiezen voor Autostart zodat het programma opstart bij herstart van de computer.

Opmerking: Schakel de automatische update van Windows uit (ook van andere programma's), de updates starten de PC opnieuw op en dit doen we liever manueel tijdens een onderhoud. vb Windows 7: in het configuratiescherm van Windows kiezen we Windows Update - Instellingen wijzigen; kies 'Naar updates zoeken maar laat mij bepalen of ik ze wil installeren'

De GPS ontvangst blijkt binnen onder de dakpannen voldoende te zijn, we ontvangen 8 à 9 satellieten, met de antennes zullen we nog enkele opstellingen testen.
De gedetecteerde positie is 51°04,465 en 04° 09,845

Na enkele dagen van test blijkt de werking op de server niet vlot te verlopen, er is op onregelmatig tijdstip verlies van contact over de USB bus. Na het uittesten van allerhande opties sluiten we de module aan op een laptop met windows 7 en dit blijkt perfect te werken (de driver voor de FT232R USB UART hebben we wel moeten downloaden bij FTDI chip). Ook hier een nadeel... De cpu leek constant hard zijn best te doen, in Taakbeheer / Prestaties was het processorgevruikt voortdurend rond de 30% wat het ventillatortje nogal deed janken en een laptop is nu ook niet gebouwd om 24h/24h te draaien. Dus nog een test op onze PC die we gebruiken voor dagelijks werk, hierin zit een Intel i7 CPU met 4 cores en die geeft geen kik. Zelfs geen 1% geheugengebruik. De aansluiting bebeurd via een afgeschermd 5m USB verlengsnoer - geen probleem.

Op de FT232R USB UART print staan twee LED's, de rode licht op wanneer data van de PC naar de module wordt weggeschreven (bij het initialiseren van de GPS) en de groene knippert met een ritme van 1sec als indicatie dat de data van de kaart naar de PC verstuurt wordt. Bij ontvangst van bliksem zal de Gele LED van de Controller board samen met de groene oplichten (data wordt verzonden).

5. MyBlitzortung 

Zodra we data weggeschreven hebben naar Blitzortung zijn we lid en kunnen aan de slag. Op de 'Diensten' pagina vinden we allerlei tips en een eerste test is het verwerken van een php script om bliksem over een zelf samengestelde kaart te schrijven, dit lukt vrij snel en het resultaat staat op de Bliksem pagina die reeds op de site stond. Dezelfde kaart staat op de indexpagina. De map is aangemaakt met de tool van Blitzortung in Mercator en bedekt 48,5°Z - 53°N & 0,5°W & 8°O met een schaal van 90 wat een afbeelding geeft van 603px x 571px. Met Photoshop plaatsen we enkele belangrijke steden en een pijl naar Moerzeke. Rond Moerzeke een cirkel met diameter van 100km, dit is het bereik waarbinnen héél gedetailleerde ontladingen getoond worden.

Dit was slechts een kleine oefening in voorbereiding op het serieuze werk: MyBlitzortung

We starten met het downloaden van de php paginas en alle scripts en afbeeldingen en lezen dat we minstens 100Mb extra ruimte op de server nodig hebben voor de database (en de archief-afbeeldingen). We laten de hosting aanpassen en springen naar 500Mb webruimte. Ook de trafiek gaat pijlsnel omhoog en 6 Giga/maand zal scherp zijn.

Het gedownloade packet tobiasv-MyBlitzortung-d6d1be6 (6Mb groot) wordt verwerkt in directory meteomoes.be/bliksem
De bestanden config.php, blitzortung.php en includes/default_settings.inc.php worden aangepast met onze gegevens (opgelet bij updates - het is beter de aanpassingen niet in includes/default_settings.inc.php te doen maar de variabel over te brengen naar config.php en daar aan te passen) en we volgen de instructies om de database te installeren en de nodige toegang te verlenen tot de directories op de server (code 777 waar nodig). Na installatie deleten we de directory install op de server volledig.

Opmerking: phpMyAdmin bleek reeds een lege database met naam test te hebben en onwetend hebben we die gebruikt. Niet doen! Dit is een test database die zichtbaar en bruikbaar is voor alle websites op de server... iedereen kan ze zien en bijvoorbeeld deleten. We maken een nieuwe database ***_bliksem aan.

Integratie in onze website: Om in de toekomst een gemakkelijke update van het menu bovenaan elke pagina te hebben, houden we liefst alle paginas waar het menu in voorkomt in dezelfde directory. We behouden index.php en verwerken de openingspagina van MyBlitzortung hierin. Ze is onze startpagina voor alles wat bliksem aangaat, ze biedt uitgebreide info en andere mogelijkheden die het script heeft.

bliksem statistiekMyBlitzortung gebruikt een database op onze eigen server om de gegevens weer te geven. De data moet wel op regelmatige tijdstippen opgehaald worden van de server van Blitzortung en we testen hiervoor een website www.cronjob.de. Pas vanaf het moment dat de cronjob data begint op te halen krijgen we info op de kaart. Voorlopig laden we om de 5min.

MyBlitzortung is meertalig, er bestond nog geen vertaling naar het Nederlands en we zijn gestart met de vertaling in nl.php, op 29 mei was dit varkentje gewassen (een volle dag werk), het bestand is doorgestuurd naar MyBlitzortung zodat het beschikbaar wordt voor iedereen. In dezelfde directory staat een bestand own.php, hierin kunnen vertalingen die enkel gelden voor ons station.

Na vertaling en controle van de vertaling merken we dat de afbeeldingen met grafieken niet weergegeven worden, er is een foutmelding met 'missing jpgraph.php' wat niet aanwezig blijkt. Het script zit in een pakket dat we vinden op jpGraph.net en downloaden versie jpgraph-3.5.0b1. Na uitpakken en uploaden naar de juiste directory verschijnen de afbeeldingen. We plaatsen de volledige download in onze downloaddirectory waar de uitgebreide handleiding kan geraadpleegd worden.

bliksem statistiekMet de tool van Blitzortung maken we vier kaarten aan met een verschillende schaal, ze zijn merkelijk kleiner (pixels) dan de originele wat voor de bandbreedte gunstig is.

Het script heeft heel wat in zijn mars, aanpasbaar in config.php, op de site van MyBlitzortung staat een voorbeeld, wie het bestand van MeteoMoes wenst in te kijken kan dit krijgen, gewoon even mailen...

Het voorziet bijvoorbeeld in automatische alarmfuncties met verzenden van mail of SMS. Voorlopig testen we de mailfunctie.
Hiervoor is class.phpmailer.php nodig, het packet phpmailer kan gewoon gratis gedownload worden. Er is heel wat literatuur te vinden op het net. We verzenden de mail via smtp en bij het eerste onweer in de buurt lopen de berichten binnen.

bliksem statistiekDe efficiëntie van de detectie kan nagekeken worden in de verschillende grafieken. We kunnen vergelijken met de stations in de buurt. Op de pagina 'Statistieken / Station' controleren we Locatie gegevens: en Inslagverhouding: en de grafieken eronder.

Drie grafieken staan hier boven, ze zijn een voorbeeld van 14 mei 2012. De versterker staat hier nog initieel op een versterking van 70, jumper 2,3 & 4 aanwezig.

Als test plaaten we jumpers 1&4 voor een versterking van 111. Na korte tijd merken we dat teveel storingen ontvangen worden wat door de tracker uitgefilterd wordt, de detectie gaat in 'Interference mode' en stuurt geen data door. We plaatsen de jumpers opnieuw voor een versterking van 70.

MyBlitzortung doet een poging om de richting van de antennes te bepalen, dit is in experimenteel stadium doch we houden ze in dezelfde positie tijdens de detectie. De positie van de antennes en de GPS is niet meer gewijzigd sinds begin juni 2012.

Het aansluiten van een koptelefoon biedt hier de mogelijkheid te horen of er interferenties zijn op de plaats waar de versterker is opgesteld. De koptelefoon mag niet aanwezig zijn tijdens normale werking.


Proloog onderaan geplaatst...

Er stond reeds een kaart met blikseminslagen van de voorbije twee uur in de Beneluxpagina op de site (we schrijven 10 mei 2012). En dit geeft pefect de situatie weer zoals ze is, met dank aan Blids.de

Dat is allemaal mooi maar MeteoMoes doet het natuurlijk graag ook zelf en we kijken dan ook rond wat de mogelijkheden zijn. We vonden er drie die het overdenken waard zijn.

We weerhouden er twee, SkyScan P5 (besteld op 3 mei) en Blitzortung.org (besteld op 15 mei)